Lönsamt med statliga casinon

November 25th, 2010

Snart tio år efter starten är Casino Cosmopol, ägt av statliga Svenska Spel, en vinstmaskin. Bara under lågkonjunkturåret 2009 sjönk vinsten, annars har det i stort sett varit full fräs för bolaget med kasinon i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall. I sommar är det tio år sedan Casino Cosmopol slog upp portarna på första destinationen, Sundsvall. Vinsterna från kasinoverksamheterna, som går direkt ner i statens ficka, är inte fy skam. Efter mindre förluster i startfasen år 2001 och 2002 har spelparadisens vinster ökat kraftigt varje år. Enda vinstminskningen var under krisåret 2009, men även det året ökade antalet besökare.

År 2008 var toppåret hittills med en vinst efter finansnetto på över 611 miljoner kronor, en ökning med nästan 100 miljoner från året innan. Krisåret 2009 sjönk dock vinsten, till knappt 540 miljoner. Sammanlagt har Casino Cosmopol dragit in vinster på nära 2,8 miljarder kronor efter finansnetto till statskassan från 2004, då samtliga kasinon hade öppnat, fram till det senaste årsskiftet. I år väntas antalet besökare öka med 2 procent men vinsten spås bli ungefär i linje med 2009. Samtidigt som kasinovinsterna rinner ner i statens kassakista så ökar antalet personer som frivilligt låtit stänga av sig vid kasinona. I slutet av september hade 1.693 personer låtit stänga av sig själv hittills i år.

Fallen av misstänkt penningtvätt ser också ut att stiga. I år hade 236 anmälningar gjorts vid utgången av september. Även den ökningen menar Joachim Elm beror på att kasinopersonalen har blivit bättre på att identifiera misstänkt beteende och dessutom på att lagstiftningen har blivit tydligare.

Kaosartat efterspel

September 29th, 2010

Vad ska man säga om riksdagsvalet 2010? Att det blev ett dåligt val för det rödgröna blocket råder det knappast någon tvekan om. I efterdyningarna av valet har den gamla striden mellan MP och V äter blossat upp. I måndags tillkännagav Miljöpartiet att de var beredda att förhandla med alliansen om migrationspolitiken.

Men utspelet hade inte diskuterats mellan de rödgröna partiledarna. Det mesta tyder också på att de rödgröna nu tvingar fram en situation där Fredrik Reinfeldt omedelbart sätter sig i knäet på Jimmie Åkesson. Det kommer att visa det som regeringen förnekar att de är beroende av SD. Det blev verkligen bingo för Sverigedemokraterna detta val vilket har satt en enorm press på övriga partiledare.

Valet 2010 har kritiserats för mycket slarv bland annat de 238 försvunna förtidsrösterna i Halmstad som borde ha sorterats redan nu i måndags. Istället låg de inlåsta i ett brandsäkert valv i Rådhusets källare. Valnämnden i Göteborg skulle ha fått 29 av förtidsrösterna. Dessa kunde teoretiskt ha påverkat valutgången. Om nio av dem hade varit en röst på Folkpartiet så hade det gett FP, och alliansen, ytterligare ett riksdagsmandat. Att lyckas förutse valutgången 2010 visade sig vara som att spela på casino. Många faktorer har spelat in och förvirringen har varit stor.

En majoritet av väljarna stöder dock att Fredrik Reinfeldt leder Sverige med en alliansregering i minoritet enligt Sifo. Sifo har frågat om regeringen kan fortsätta att styra i minoritet utan organiserat samarbete över blockgränsen. 66 procent av alliansens väljare säger ja och 25 nej, medan 40 procent av de rödgröna väljarna svarar nej och 39 ja. 53 procent av alla väljare svarar ja mot 32 procent som säger nej.

Riksdagsval 2010

June 1st, 2010

Söndagen den 19 september 2010 är det åter dags för Riksdagsval i Sverige. Vid detta val kommer riksdagen för mandatperioden 2010–2014 att väljas. Förtidsröstningen i Sverige påbörjas 1 september 2010, men svenska ambassader och konsulat i utlandet börjar ta emot röster redan 26 augusti. De 310 fasta valkretsmandaten i riksdagsvalet fördelas mellan kretsarna på grundval av statistik över antalet röstberättigade per riksdagsvalkrets som tas fram av Valmyndigheten.

Valmyndigheten, som bland annat hanterar tryckningen av valsedlar, tog emot registrering av partibeteckningar fram till 1 mars 2010. Vid slutdatumet fanns 40 partibeteckningar registrerade för riksdagsval. Namn på kandidater för partier med registrerad partibeckning togs emot fram till 15 april 2010. De partier som beställde valsedlar senast detta datum är garanterade att få dem levererade senast 45 dagar före valet.

I vallokalerna lägger röstmottagarna ut valsedlar i samtliga vallokaler för alla partier som något av de två senaste riksdagsvalen, det vill säga 2006 eller 2002, uppnått minst en procent av rösterna, under förutsättning att partiet har anmält intresse för detta senast 15 januari 2010. I riksdagsvalet 2010 är åtta partier kvalificerade för detta: de sju riksdagspartierna samt Sverigedemokraterna. Valresultat i andra val, såsom val till Europaparlamentet, kvalificerar däremot inte partier för valsedelsutläggning utförd av röstmottagarna i riksdagsvalet. Övriga partier får själva sköta distributionen av valsedlar. De valsedlar som läggs ut är partivalsedlar med partibeteckning men utan namngivna kandidater. Partivalsedlar med kandidatlista ansvarar alltid partierna själva för att lägga ut. De partier som uppnått gränsen för att få valsedlar utlagda har också rätt att få ett visst antal valsedlar tryckta gratis.

Röstlängd och röstkort

Rösträtten bestäms efter uppgifter i folkbokföringen per 20 augusti 2010, och röstkort skickas ut under de följande dagarna. Valmyndigheten räknar med att alla röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sitt röstkort senast 1 september 2010.

Budgetering

Partierna förväntades enligt en sammanställning i januari 2010 totalt satsa över 250 miljoner kronor i valrörelsen, fördelat enligt nedan:

Socialdemokraterna: 70 miljoner
Centerpartiet: 65 miljoner
Moderaterna: sannolikt omkring 50 miljoner
Folkpartiet: 30
Kristdemokraterna: 17 miljoner
Miljöpartiet: 10 miljoner
Vänsterpartiet: 7 miljoner
Sverigedemokraterna: siktar på 19 miljoner

Opinionsmätningar

Efter valet i september 2006 tappade alliansregeringen kraftigt i stöd, de rödgröna hade då ett stort övertag i opinionen. Som mest ledde den rödgröna-oppositionen med 19,4 procentenheter enligt Sifos mätning i februari 2008. Därefter ökade stödet för alliansregeringen. Under sommaren 2009 var det jämt mellan blocken, tills december 2009 då den rödgröna-oppositionen kraftigt drog ifrån i opinionen. För att få en bild av läget inför valet kan det vara intressant att följa spelbolagens olika odds och på så sätt bilda sig en uppfattning. På webbplatsen betting bonus bevakas valet 2010 och där kan du läsa om valoddsen hos flera av de största oddssidorna.

De rödgröna och valet 2010

March 23rd, 2010

Fakta om Socialdemokraterna och De rödgröna

Det politiska partiet Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (förkortat S eller SAP) grundades 1889 och är Sveriges  största politiska parti, såväl till medlemstal som till antal mandat  i Sveriges riksdag. Partiet är sedan valet 2006 i opposition. Partiledare är Mona Sahlin och på valsedlar använder man av tradition partibeteckningen Arbetarepartiet – Socialdemokraterna. Sedan december 2008 samarbetar partiet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet inför riksdagsvalet i Sverige 2010 och kallar sig för De rödgröna.

Socialdemokraterna är sprungen ur den socialistiska arbetarrörelsen och utgör sedan slutet av 1800-talet dess politiska gren (LO utgör den fackliga grenen). Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten huvuddelen av tiden efter 1930-talet. Ursprungligen var Socialdemokraternas mål att skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk väg. Tidigt kom man emellertid att acceptera marknadsekonomi, med politiska regleringar.

Det eftersträvansvärda samhället blev istället folkhemmet, med allmän välfärd försäkrad genom en stark offentlig sektor, finansierad av skatter. En central fråga för partiet var länge hur Sverige skulle socialiseras, till exempel genom debatterna om planhushållning, funktionssocialism och senare ekonomisk demokrati, vilket utmynnade i löntagarfonderna.

I och med 1980 och 1990-talets tredje vägens politik har partiet rört sig närmare den så kallade politiska mitten. Partiets officiella ideologi är socialdemokrati och Socialdemokraterna betonar vikten av en omfattande fördelningspolitik samt principen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.